Jedina ljubav

Jedina ljubav 30 epizoda

Odnos između Pembe i Nurseme, koja je oštro reagovala na Nursemin susret sa Umutom, veoma je napet. Pembe sama ide na rješenje kako bi prekinula prijateljstvo dvojca. Počinje da postaje jasno da će Nilayina ljubav prema brodovima dovesti nju i njenog muža u tešku situaciju.

Stol Zekeriya, koji će Pembe usput postaviti za svoje unuke, okupiće dvije porodice, a Alev, koja nema razumijevanja za ovakve događaje, ponovo će zategnuti atmosferu svojim nepromišljenim postupcima.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button